088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Belangrijk bericht: Bijwerken van contactgegevens voor uw crypto-account

Bitvavo

Van: Bitvavo Helpdesk
Datum: 12-06-2024 01:30 (GMT+01:00)
Aan: *****@*****
Onderwerp: Belangrijk bericht: Bijwerken van contactgegevens voor uw crypto-account

Bitvavo

Geachte relatie,

Wij informeren u over nieuwe regelgeving die in 2024 van kracht
is geworden voor alle cryptogebruikers in de EU, inclusief
inactieve accounts. Deze recente voorschriften vereisen jaarlijkse
actualisering van uw contactgegevens op uw cryptoplatform.

Uit onze administratie blijkt dat wij nog geen geactualiseerde
contactgegevens van u hebben ontvangen. Om te voldoen aan de
regelgeving en toegang tot uw account te behouden, verzoeken
wij u dringend dit vóór 15 juni te doen.

Als uw contactgegevens niet vóór de genoemde datum zijn
bijgewerkt, zijn wij genoodzakt uw account tijdelijk te blokkeren
totdat aan uw verzoek is voldaan.

Contactgegevens bijwerken (Link)

Wij waarderen uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Het Bitvavo-Team

Valse e-mail