Belangrijk!

Rabobank

Van:Rabobank
Verzonden: woensdag 1 februari 2023 00:46
Aan: *******@*******
Onderwerp: Belangrijk!
Urgentie: Hoog

Zakelijke klant,

U heeft zakelijke betaaIrekeningen bij ons. Daar zijn wij hartstikke
tevreden mee. Om deze te kunnen blijven gebruiken dient u vanwege
de nieuwe wetgeving uw huidige persoonsgegevens bij te werken.

Scan de QR code met uw mobiele smartphone om om uw
persoonsgegevens bij te werken.

Afbeelding QR code (=Link)

Uw mening
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Valse e-mail