088 - 7867372
Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Sevice Verbeteringen American Express

American Express

Onderwerp: Sevice Verbeteringen American Express
Datum: 13-02-2024 13:38
Afzender: Service Verbetering AMEX
Ontvanger: *****@*******
Antwoord-aan: *****@****

Beste heer/mevrouw,

Wij hebben herhaaldelijk een verzoek aan u gericht om uw gegevens te controleren en
waar nodig te valideren in uw Mijn AMEX-account. Deze validatie is essentieel om het
gebruik van uw Card Services (AMEX) in overeenstemming te houden met ons jaarlijkse
veiligheidsvoorschrift. Het spijt ons te moeten constateren dat uw gegevens nog niet
zijn gevalideerd. In deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het verdere verloop
van dit proces.

Eerder hebben wij u geinformeerd dat het controleren en aanvullen van uw gegevens
noodzakelijk is om te voldoen aan de geldende wetgeving. Indien uw online omgeving
niet up-to-date wordt gehouden, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst
met u op te zeggen.

Op 17 februari 2024 zullen wij uw card(s) blokkeren vanwege de implementatie van
een nieuwe beveiligingsupdate. Om deze update succesvol door te voeren, is het vereist
dat uw account opnieuw wordt geverifieerd. U heeft de mogelijkheid om de nieuwe,
geheel vrijblijvende 2-staps-verificatie voor 17 februari 2024 te doorlopen.

Om te voorkomen dat de overeenkomst tussen ons eindigt, verzoeken wij u dringend uw
gegevens te valideren voor 17 februari 2024. Indien u dit voor genoemde datum
doet, kunt u enkele minuten later weer gebruikmaken van uw Card(s). Bij het uitblijven
van actie zal onze overeenkomst eindigen en zullen uw Card(s) tijdelijk worden
geblokkeerd.

Na deze datum kunt u geen gebruik meer maken van de AMEX App. Gelieve de
verificatie te voltooien via onderstaande knop:

Implementatie Beleids Hervorming (Link)

Houd er rekening mee dat voor opzegging een opzegtermijn van twee maanden geldt.
Indien wij binnen deze periode geen reactie van u ontvangen, eindigt de overeenkomst
op 15 april 2024. Na deze datum heeft DNS TRADE geen overeenkomst meer met
ons en kunnen wij uw Card(s) niet meer voor u deblokkeren.

Indien u na deze periode nog steeds gebruik wilt maken van onze Card, dient u een
nieuwe Card aan te vragen en daarbij alle benodigde gegevens opnieuw aan ons door te
geven. Door uw persoonlijke gegevens up-to-date te houden, behoudt u de privileges
die wij u als gewaardeerde klant aanbieden.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

American Express is wettelijk verplicht om alle kaarthouders te identificeren en de
verstrekte gegevens te verifieren in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het is noodzakelijk dat de informatie die
American Express heeft over bestaande kaarthouders regelmatig wordt gecontroleerd.

Indien u niet reageert op ons identificatieverzoek, kan dit helaas leiden tot de blokkering
van uw account. Dit betekent dat al uw (extra) kaarten worden geblokkeerd voor verdere
uitgaven, totdat u zich alsnog identificeert. Als er geen reactie wordt ontvangen, kan uw
account uiteindelijk worden geannuleerd om te voldoen aan de geldende wetgeving.
Uiteraard streven we ernaar dit te voorkomen en moedigen we u aan tijdig te reageren
om eventuele ongemakken te vermijden.

Valse e-mail