088 - 7867372

Spooknota over domeinhosting

Momenteel gaan er brieven rond met betrekking tot domeinhosting. De brief ziet eruit alsof het om een factuur gaat. Uit de ‘kleine letters’ blijkt echter dat dat niet het geval is maar dat het gaat om een aanbieding. Wordt de betaling gedaan, dan bevestigt u daarmee een opdracht voor een jaar. In een aantal meldingen wordt een bedrag van € 465,- genoemd dat overgemaakt zou moeten worden naar een Nederlands bankrekeningnummer.

Advies

Betaal niet als u geen gebruik wilt maken van de aangeboden dienst. Meld de ontvangst van de brief bij de Fraudehelpdesk.