Er staat een bericht voor u klaar!

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 14 juni 2022 om 01:49:39 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar!

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw ********box (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar ********heid (Link)
om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox
app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail