088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Nieuw bericht

e-Herkenning

Van: eHerkenning
Verzonden: woensdag 16 augustus 2023 23:46:59 CEST
Aan: *******@********
Onderwerp: Nieuw bericht

Geachte zakelijke ondernemer/bedrijfseigenaar,
Met ingang van 25 augustus 2023 zullen alle overheids
dienstverleners alleen toegankelijk zijn met eHerkenning
betrouwbaarheidsniveau 4. Dit betekent dat als uw bedrijf
nog niet over eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 4
beschikt, u eenmalig en kostenloos een aanvraag kunt
indienen voor EH4.

Het is van groot belang dat u tijdig actie onderneemt, ook als
u al beschikt over een eHerkenning, om toegang te blijven
houden tot de overheidsinstanties die voor uw bedrijf van
belang zijn. Vanaf 1 september 2023 worden automatisch
administratiekosten van 49,95 EUR verrekend als u geen
aanvraag heeft ingediend.

Aanvraag indienen (LINK)

We waarderen uw medewerking in deze kwestie en willen
graag benadrukken dat deze maatregel is genomen ter
bevordering van de veiligheid en betrouwbaarheid van de
overheidsdiensten.

Hoogachtend,

*******
Directeur eHerkenning

Valse e-mail