088 - 7867372

Voltooi uw identificatie voor 2024

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Verzonden: woensdag 20 december 2023 02:45
Aan: ****@****
Onderwerp: Voltooi uw identificatie voor 2024

KVK

Nieuwe wetgeving 2023
Geachte ondernemer,
Onlangs heeft u van ons het verzoek ontvangen om uw identificatie online
te voltooien. Het betreurt ons te moeten constateren dat wij tot op heden
geen ontvangst hebben mogen registreren van de benodigde identificatie.

Vanaf 1 januari 2024 is het, zonder de vereiste identificatie, niet langer
mogelijk gebruik te maken van de diensten die de Kamer van Koophandel
aanbiedt. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om dit alsnog te
voltooien.

Gelieve hier te klikken om uw online identificatie af te ronden. (Link)

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel

Valse e-mail