088 - 7867372
Let op (3/6): Valse sms douanekosten Sinds 14:42 | 25 mrt 2024
Let op (5/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Actie vereist!

Bitvavo

Van: BlTVAVO
Datum: 29 januari 2024 om 23:14:04 CET
Aan: *****@********
Onderwerp: Actie vereist!
Antwoord aan: *****@*****

Belangrijk!
Het is cruciaal om jaarlijks uw contactgegevens te
actualiseren. Het is van groot belang om deze verplichting
serieus te nemen, aangezien het niet nakomen van deze
richtlijn mogelijke gevolgen kan hebben voor uw toegang
tot en het gebruik van onze diensten.

Actualiseren (Link)

Verder willen wij graag onze waardering uitspreken voor uw
medewerking. Mocht u vragen hebben of assistentie nodig
hebben, dan staan wij klaar om u te helpen.

Valse e-mail