Actie vereist

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Aan: ************@**************
Datum: Wed, 05 May 2021 01:26:11 +0200
Onderwerp: Actie vereist

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave 2020
met het kenmerk: WZ*******. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit
bericht actie ondernemen. U kunt via de onderstaande link het bericht
openen om uw teruggave te ontvangen

*********************************(link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mijn Overheid

Valse e-mail