088 - 7867372

Bericht

e-Herkenning

Van: e-Herkenning
Onderwerp: Bericht
Datum: 28 augustus 2023 om 22:51:27 CEST
Aan: *******@*********
Antwoord aan: e-Herkenning

Geachte heer/mevrouw,

Met ingang van 10 september 2023 zullen alle overheids
dienstverleners alleen toegankelijk zijn met e-Herkenning
betrouwbaarheidsniveau 4. Dit betekent dat als uw bedrijf
nog niet over eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 4
beschikt, u eenmalig en kostenloos een aanvraag kunt
indienen voor EH 4.

Het is van groot belang dat u tijdig actie onderneemt, ook als
u al beschikt over een e-Herkenning, om toegang te blijven
houden tot de overheidsinstanties die voor uw bedrijf van
belang zijn. Vanaf 15 september 2023 worden automatisch
administratiekosten van 149,95 EUR verrekend als u geen
aanvraag heeft ingediend.

Aanvraag indienen (Link)

We waarderen uw medewerking in deze kwestie en willen
graag benadrukken dat deze maatregel is genomen ter
bevordering van de veiligheid en betrouwbaarheid van de
overheidsdiensten.

Met vriendelijke groeten,

******
Personeelszaken

Valse e-mail