088 - 7867372

Belangrijke Herinnering: Accountverificatie Binnen 48 Uur

Bitvavo

Van: Bitvavo
Verzonden: maandag 5 februari 2024 11:51
Aan: *****@******
Onderwerp: Belangrijke Herinnering: Accountverificatie Binnen 48 Uur

Enkele belangrijke gegevens aan uw zijde
ontbreken om te voldoen aan onze
voorwaarden en een ononderbroken
gebruik van uw account te garanderen.

Tot nu toe zijn deze gegevens nog niet
geverifieerd. We brengen u tijdig op de
hoogte van de te nemen vervolgstappen.
Het is van uiterst belang om uw account
opnieuw te verifiëren voor deze update. U
hebt nog 48 uur de tijd om de nieuwe
tweestapsverificatie af te ronden.

Na deze termijn wordt uw toegang tijdelijk
opgeschort om ongeautoriseerde toegang
te voorkomen of te beperken.

Inloggen (Link)

Hoogachtend,
Bitvavo Nederland

Valse e-mail