088 - 7867372

U heeft niet gereageerd op een systeem melding

Bitvavo

Onderwerp: U heeft niet gereageerd op een systeem melding
Datum: 22 Jan 2024 11:12:39 +0100
Van: Bitvavo
Aan: *****@*****

Belangrijke informatie

Er ontbreken enkele belangrijke gegevens van
uw kant die nodig zijn om te voldoen aan onze
voorwaarden, dit is nodig om een
ononderbroken gebruik van uw account te
kunnen waarborgen.
Tot op heden zijn deze gegevens nog niet
geverifieerd. Daarom brengen wij u tijdig op
de hoogte van de te nemen vervolgstappen.

Het is van essentieel belang om uw account
opnieuw te verifieren voor deze update. U
heeft nog 48 uur de tijd om de nieuwe
tweestapsverificatie af te ronden. Na deze
periode wordt uw toegang opgeschort
hiermee proberen wij ongeoorloofde toegang
te voorkomen of te beperken.

Inloggen (Link)

Hoogachtend,
Bitvavo

Valse e-mail