088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Actualiseer je gegevens!

Bitvavo

Van: BlTVAVO
Onderwerp: Actualiseer je gegevens!
Datum: 5 februari 2024 om 00:10:47 CET
Aan: *****@********
Antwoord aan: ******@******

U hebt nog 48 uur!

Enkele belangrijke gegevens ontbreken aan onze zijde die
nodig zijn om te voldoen aan onze voorwaarden en om een
ononderbroken gebruik van uw account te waarborgen. Tot
op heden zijn deze gegevens nog niet geverifieerd. Daarom
brengen wij u tijdig op de hoogte van de te nemen
vervolgstappen.

Het is essentieel om uw account opnieuw te verifiëren voor
deze update. U heeft nog 48 uur de tijd om de nieuwe
tweestapsverificatie af te ronden. Na deze periode wordt uw
toegang opgeschort om ongeoorloofde toegang te
voorkomen of te beperken.

Updaten (Link)

Valse e-mail