088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Aandacht vereist!

Bitvavo

Van: BlTVAVO
Datum: 4 februari 2024 om 20:22:30 CET
Aan: ******@*******
Onderwerp: Aandacht vereist!
Antwoord aan: ********@********

Belangrijk!

We willen je informeren over de recente wijzigingen in de
Europese wetgeving, die van kracht zijn gegaan op 1 januari
2024 en betrekking hebben op de verplichte jaarlijkse
update van contactgegevens voor alle gebruikers van
Bitvavo.

Volgens deze wetgeving herinneren we je eraan dat het als
gebruiker van Bitvavo verplicht is om deze update uit te
voeren. Het is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de
bij ons geregistreerde gegevens altijd up-to-date en correct
zijn.

Als je deze update niet binnen 2 dagen uitvoert, zijn we
volgens de Europese wetgeving verplicht om een crypto-
opnameblokkade op je account in te stellen. Dit blok is van
toepassing op opnames naar externe adressen, evenals op
alle andere activiteiten met betrekking tot handel, euro-
opnames en staking.

Zo snel mogelijk bijwerken (Link)

Valse e-mail