Verifieer uw gegevens

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van KoophandeI
Datum: 8 november 2022 om 05:09:05 CET
Aan: ********@*********
Onderwerp: Verifieer uw gegevens
Antwoord aan:

Geachte ondernemer,

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Alle lidstaten van de Europese Unie
kennen sindsdien dezelfde privacywetgeving. De AVG, ook wel de ‘privacywet’
genoemd, sluit aan op het huidige digitale tijdperk. Door de AVG krijgen
mensen meer privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om
zorgvuldig met (digitale) persoonsgegevens om te gaan.

Door wijzigingen in het privacywet en enige andere wetten in verband met
versterking van de strafrechtelijke aanpak van criminaliteit. Heeft de Kamer
van KoophandeI zijn voorwaarden aangepast. Deze aanpassingen beschermt
onze klanten tegen de groeiende stroom van criminaliteit.

Wat betekent dit voor u?
Om te voldoen aan de aangepaste voorwaarden moet u uw gegevens opnieuw
verifiëren. Het proces is eenvoudig door te lopen in de onderstaande link.

Gegevens verifiëren (Link)

Let op.
Dat uw account tijdelijk wordt geblokkeerd als u uw gegevens niet binnen 3
werkdagen verifieert. Werkt u het niet bij binnen de gestelde termijn? Dan
moet u langs komen bij ons op kantoor om het proces af te ronden.

Wij wensen u een fijne dag,

Kamer van KoophandeI

Valse e-mail