088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Actualisatie procedure

Knab Bank

Van: ***@***
Verzonden: dinsdag 12 december 2023 14:59
Aan: ***@***
Onderwerp: Actualisatie procedure

Jaarlijke update
Wij willen u graag kennis geven van de recente wetswijzigingen
in Nederland, met betrekking tot de verplichte jaarlijkse update
van contactgegevens voor alle klanten.

Overeenkomstig deze wetgeving, herinneren wij u eraan dat u
als klant verplicht bent om deze update uit te voeren. Dit is van
cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de bij ons
geregistreerde informatie altijd actueel en correct is.

MijnPortaal
Ga door naar MijnPortaal, u wordt vervolgens doorverwezen
naar onze actualisatiepagina. Hier heeft u de mogelijkheid om
op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze uw
contactgegevens bij te werken. U kunt toegang krijgen tot
MijnPortaal door de volgende link te volgen:
Link

Het niet tijdig bijwerken van uw gegevens kan leiden tot
financiele consequenties. Indien u uw gegevens niet voor
15 december bijwerkt, zal er een boete van € 148,- worden
opgelegd, evenals € 9,- aan administratiekosten.

Met vriendelijke groet,

****
Knab

Valse e-mail