088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Facebook-advertentiepagina verwijderen (Geval #56********)

Meta for Business

Van: Meta for Business
Onderwerp: Facebook-advertentiepagina verwijderen (Geval #56********)
Datum: 23 mei 2024 om 14:47:38 CEST
Aan: ****************@****************

Facebook-advertentiepagina verwijderen (Geval #56***)

Hallo ********,

We betreuren het ten zeerste u te moeten informeren dat uw advertentieaccount op Facebook de servicevoorwaarden en gemeenschapsrichtlijnen heeft overtreden en daarom permanent zal worden verwijderd.

Uw account schendt het volgende ernstige advertentiebeleid:
* Adverteren voor verboden producten of diensten.
* Schending van het privacybeleid.
* Verdachte account van vervalsing.

Het verwijderen van uw advertentieaccount heeft ernstige gevolgen:
* Geld- en tijdsinvesteringen verloren gaan.
* Verlies van mogelijkheden om het doelpubliek te bereiken.
* Schade aan reputatie en merkimago.

Op dit moment hebben we tijdelijk uw advertentieactiviteiten opgeschort in afwachting van de oplossing van het probleem. Als het probleem echter niet binnen 24 uur wordt opgelost, wordt uw advertentieaccount permanent verwijderd.

Als u bezwaar wilt maken tegen deze beslissing of als u verdere vragen heeft, neem dan contact met ons op via de onderstaande link. Geef nauwkeurige informatie en relevante bewijsstukken zodat we uw zaak zo snel en nauwkeurig mogelijk kunnen heroverwegen .

INDIENEN [link]

We raden u aan om snel actie te ondernemen om dit probleem op te lossen en negatieve gevolgen van het verwijderen van uw advertentiepagina te voorkomen.

Met vriendelijke groet.

Meta Support Team

Valse e-mail