088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Facebook-advertentieaccount definitief verwijderen. (Geval # 72*****)

Meta for Business

Van: Meta for Business
Onderwerp: Facebook-advertentieaccount definitief verwijderen. (Geval # 72*****)
Datum: 4 april 2024 om 11:04:13 CEST
Aan: **************@***************

We onderzoeken uw zaak (Geval #72*******).

Hallo **************************.

Uw advertentiepagina is gepland om permanent te worden verwijderd vanwege schendingen van het Facebook-beleid. We hebben uw zaak ontvangen (Geval # 72*****) en zijn momenteel aan het onderzoeken.

Het spijt ons u te moeten informeren dat uw advertentieaccount het beleid heeft geschonden, waaronder het adverteren van verboden items, schending van intellectueel eigendom en het plaatsen van controversiële politieke informatie.

Het verwijderen van uw advertentiepagina kan ernstige gevolgen hebben, zoals:
* Verlies van zakelijke mogelijkheden op het Facebook-platform.
* Schade aan reputatie en vertrouwen van klanten.
* Risico op verlies van belangrijke zakelijke middelen.

Daarom hebben we tijdelijk uw advertentieactiviteit opgeschort totdat het probleem is opgelost. Als het probleem echter aanhoudt en niet binnen 24 uur wordt opgelost, wordt uw advertentieaccount permanent verwijderd.

Als u bezwaar wilt maken tegen deze beslissing, gebruik dan de onderstaande link om een verzoek in te dienen:

INDIENEN

We raden u aan snel actie te ondernemen om dit probleem op te lossen en eventuele negatieve gevolgen met betrekking tot het verwijderen van uw advertentiepagina te vermijden.

Met vriendelijke groet.

Meta Support Team

Valse e-mail