088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Waarschuwing voor inbreuk op handelsmerkauteursrecht op Facebook

Meta for Business

Van: Meta Business Support
Datum: donderdag, 25 april 2024 10:50
Aan: **************@*******************
Onderwerp: Waarschuwing voor inbreuk op handelsmerkauteursrecht op Facebook

Geachte ****************** (*******************),
Facebook hanteert een strikt beleid met betrekking tot auteursrecht- en handelsmerkbescherming. We zullen de overtredende inhoud verwijderen en een waarschuwing sturen naar de overtredende gebruiker.
We hebben onlangs schendingen van auteursrechten en handelsmerken ontdekt in advertenties op uw pagina (************************):

* Audio: je bericht bevat audio die in strijd is met het auteursrechtbeleid.
* Afbeeldingen: uw bericht bevat afbeeldingen die auteursrechtelijk beschermde handelsmerken gebruiken.

Als u denkt dat er sprake is van een vergissing of als u toestemming heeft om deze inhoud te gebruiken, kunt u een bezwaar indienen door het volgende formulier in te vullen:
Verzoek Beoordeling [link]

Opmerking:
* Facebook behoudt zich het recht voor om elk account dat de Communityrichtlijnen schendt, onmiddellijk te verwijderen, ongeacht het aantal waarschuwingen.
* Elk type intellectueel eigendom kent maximaal 3 waarschuwingen. Na 3 keer wordt uw account definitief verwijderd.

Om te voorkomen dat uw account wordt verwijderd, dient u de inhoud die u plaatst zorgvuldig te controleren en ervoor te zorgen dat u over de rechten beschikt om deze te gebruiken.
Hartelijke groeten,
Facebook-team

Valse e-mail