088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Kennisgeving van schending van het Facebook-beleid

Facebook

Van: Namens Meta For Business
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 06:47
Aan: *******@******
Onderwerp: Kennisgeving van schending van het Facebook-beleid

Laatste Waarschuwing: Potentiële Schorsing van Account

Beste ******,

Het spijt ons u te moeten informeren dat uw Facebook-account
het risico loopt tijdelijk te worden geschorst vanwege meerdere
schendingen van onze gemeenschapsnormen.

Uit ons recente onderzoek is gebleken dat er activiteiten op uw
account zijn die in strijd zijn met de richtlijnen van Facebook. Deze
schendingen omvatten ongepaste inhoud of gedrag. Daarom is
onmiddellijke actie vereist om deze situatie recht te zetten.

Schending: het niet op tijd betalen van Facebook-advertentiekosten.

Om de schorsing van uw account te voorkomen, dringen we er bij u
op aan om onze gemeenschapsnormen en servicevoorwaarden
onmiddellijk te herzien en na te leven.

DIEN EEN KLACHT IN (Link)

Dit is de laatste waarschuwing die we u zullen sturen met
betrekking tot schendingen van het Facebook-beleid. Neem
alstublieft actie en verstrek de nodige informatie zodat we het
probleem kunnen oplossen en de snelste oplossing kunnen
bieden.

Wij zullen klachten na 24 uur niet meer verwerken. Zorg ervoor
dat u aan de bovenstaande vereisten voldoet om te voorkomen
dat uw Facebook-advertentieaccount permanent wordt
geblokkeerd.

Wij begrijpen het belang van het naleven van
gemeenschapsnormen om een veilige en respectvolle omgeving
voor alle gebruikers te behouden. Uw medewerking in deze
kwestie wordt zeer gewaardeerd.

Dank u voor uw aandacht voor deze kwestie.

Meta Support Team

Valse e-mail