088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Alert: Uw Pagina’s Inhoud Schendt Onze Beleidsrichtlijnen

Facebook

Van: Facebook
Verzonden: zondag 7 april 2024 19:32
Aan: *******@*******
Onderwerp: Alert: Uw Pagina’s Inhoud Schendt Onze Beleidsrichtlijnen

Geachte ******** ,

Facebook zet zich in voor de bescherming van de intellectuele
eigendomsrechten van individuen en bedrijven. We hebben vastgesteld
dat de inhoud van uw pagina mogelijk het auteursrechtbeleid inzake
handelsmerken van Facebook heeft geschonden, waardoor uw account
het risico loopt permanent te worden beperkt of uitgeschakeld.

We hebben de volgende acties in uw account opgemerkt:

Ongeautoriseerd gebruik van afbeeldingen en inhoud: er wordt
gebruik gemaakt van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen
en inhoud zonder toestemming van de eigenaar.
Distributie van nagemaakte producten: Er is distributie of verkoop
geweest van nagemaakte of onnauwkeurige producten of diensten
waardoor het merk in diskrediet wordt gebracht.
Ongeoorloofd gebruik van logo’s en merksymbolen: Het zonder
toestemming gebruiken van het logo en de merksymbolen van een
organisatie brengt de gemeenschap in diskrediet en schept
verwarring.

Als u van mening bent dat u het auteursrechtbeleid inzake
handelsmerken niet schendt, kunt u een bezwaarverzoek indienen door
het onderstaande formulier in te vullen:

Verzoek Beoordeling (Link)

Opmerking:

Facebook zal je bezwaar beoordelen en een definitieve beslissing
nemen.
Dit is onze laatste waarschuwing: als u de site blijft schenden,
wordt u permanent verbannen.
Dit is onze laatste waarschuwing: als u de Facebook-pagina blijft
schenden, wordt u permanent verbannen.
Inbreuk op een handelsmerk is een ernstig misdrijf dat uw reputatie en
die van uw bedrijf kan aantasten. Facebook moedigt u aan om het
auteursrechtbeleid van Facebook inzake handelsmerken zorgvuldig
door te nemen om toekomstige schendingen te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Het Facebook-team

Valse e-mail