088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Je pagina wordt definitief verwijderd van Facebook.

Facebook

Van: Facebook pagina
Verzonden: dinsdag 2 april 2024 09:55
Aan:*****@******
Onderwerp: Je pagina wordt definitief verwijderd van Facebook.

Uw pagina wordt niet gepubliceerd.

Hallo sitebeheerder
Meta heeft meerdere meldingen ontvangen van
schendingen van auteursrechten en
handelsmerken op haar Facebook-pagina. Meta
zal beperkingen opleggen en uw Facebook-pagina
permanent uit de Meta-database verwijderen.
Beheerders kunnen Meta binnen 24 uur na
ontvangst van de melding betwisten en
aanvullende informatie verstrekken voor verder
onderzoek.

Als u deze deadline overschrijdt, wordt uw pagina
definitief verwijderd.

Bekijk het nu (Link)

We begrijpen het belang van het beschermen van
uw Facebook-pagina en vragen om uw snelle
medewerking tijdens dit beoordelingsproces.

Dank,
Facebook-Team

Valse e-mail