088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Alert: Uw Pagina’s Inhoud Schendt Onze Beleidsrichtlijnen

Meta for Business

Onderwerp: Alert: Uw Pagina’s Inhoud Schendt Onze Beleidsrichtlijnen
Datum: Wed, 3 Apr 2024 06:00:25 +0000 (GMT)
Van: Meta Business Support
Aan: *************@**************

Geachte ************* (***************) ,
Facebook zet zich in voor de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van individuen en bedrijven. We hebben vastgesteld dat de inhoud van uw pagina mogelijk het auteursrechtbeleid inzake handelsmerken van Facebook heeft geschonden, waardoor uw account het risico loopt permanent te worden beperkt of uitgeschakeld.
We hebben de volgende acties in uw account opgemerkt:

* Ongeautoriseerd gebruik van afbeeldingen en inhoud: er wordt gebruik gemaakt van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en inhoud zonder toestemming van de eigenaar.
* Distributie van nagemaakte producten: Er is distributie of verkoop geweest van nagemaakte of onnauwkeurige producten of diensten waardoor het merk in diskrediet wordt gebracht.
* Ongeoorloofd gebruik van logo’s en merksymbolen: Het zonder toestemming gebruiken van het logo en de merksymbolen van een organisatie brengt de gemeenschap in diskrediet en schept verwarring.

Als u van mening bent dat u het auteursrechtbeleid inzake handelsmerken niet schendt, kunt u een bezwaarverzoek indienen door het onderstaande formulier in te vullen:

Verzoek Beoordeling [link]
Opmerking:

* Facebook zal je bezwaar beoordelen en een definitieve beslissing nemen.
* Dit is onze laatste waarschuwing: als u de site blijft schenden, wordt u permanent verbannen.
* Dit is onze laatste waarschuwing: als u de Facebook-pagina blijft schenden, wordt u permanent verbannen.

Inbreuk op een handelsmerk is een ernstig misdrijf dat uw reputatie en die van uw bedrijf kan aantasten. Facebook moedigt u aan om het auteursrechtbeleid van Facebook inzake handelsmerken zorgvuldig door te nemen om toekomstige schendingen te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Het Facebook-team

Valse e-mail