088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Beleidsschendingen Geconstateerd Op Uw Pagina

Meta for Business

Van: Meta Business Support
Verzonden: dinsdag 16 april 2024 21:27
Aan: **********@***********
Onderwerp: Beleidsschendingen Geconstateerd Op Uw Pagina

Geachte ********** (*************) ,

We willen u erop wijzen dat het beleid van Facebook strikte maatregelen omvat tegen pagina-inhoud die merkenrecht schendt. Indien dergelijke inbreuken worden geconstateerd, zullen wij betrokken gebruikers hierover informeren.

Recent hebben wij vastgesteld dat er op uw pagina ************* content is geplaatst die in strijd is met de auteursrechten en merkenrechten.

De geïdentificeerde overtredingen omvatten onder meer:

* Geluidsfragmenten in uw berichten die ons beleid inzake auteursrecht overtreden.
* Afbeeldingen in uw berichten die auteursrechtelijk beschermde merken bevatten.
Mocht u van mening zijn dat dit onterecht is of indien u de rechten bezit om de betreffende inhoud te gebruiken, dan nodigen wij u uit bezwaar te maken door het invullen van dit formulier:

Verzoek Beoordeling [link]

Let wel:
* Meta behoudt zich het recht voor om accounts die ons beleid schenden zonder voorafgaande waarschuwing te verwijderen.
* Dit bericht dient als laatste waarschuwing. Bij verdere schendingen zal uw pagina definitief worden beperkt.
Wij verzoeken u dringend deze mededeling serieus te nemen en alle nodige stappen te ondernemen om toekomstige inbreuken op auteurs- en merkenrechten te vermijden.

Met vriendelijke groet,
Het Meta Ondersteuningsteam.

Valse e-mail