088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Ernstige waarschuwing: opschorting van Facebook- enInstagram-accounts wegens beleidsschendingen

Meta for Business

Van: Meta for Business
Verzonden: donderdag 6 juni 2024 09:46
Aan: ************@*************
Onderwerp: Ernstige waarschuwing: opschorting van Facebook- enInstagram-accounts wegens beleidsschendingen

Meta for Business
Beste *****************.
We hebben rapporten ontvangen waaruit blijkt dat uw accounts op Facebook en Instagram mogelijk het beleid van Meta hebben geschonden. De overtredingen omvatten:

  • Desinformatie: Het verspreiden van valse informatie die de openbare veiligheid kan schaden of paniek kan veroorzaken.
  • Intimidatie: Deelnemen aan pesten of intimidatie van andere gebruikers via opmerkingen of berichten.
  • Ongeautoriseerde verkopen: Het verkopen van gereguleerde goederen of diensten zonder de juiste autorisatie of naleving van het beleid van Meta.

Als gevolg van deze overtredingen worden uw Facebook- en Instagram-accounts binnen de komende 24 uur beperkt of opgeschort. Aanhoudende schendingen kunnen resulteren in de permanente deactivering van beide accounts.

Als u denkt dat dit een vergissing is, kunt u bezwaar maken door op de volgende link te klikken:

Vraag een beoordeling aan [link]

Bedankt voor uw samenwerking.
Hartelijke groeten.
Meta Business Support

Valse e-mail