Bevestig uw gegevens

ICS

Van: International Card Services
Datum: 15 mei 2022 om 23:01:39 CEST
Aan: ******@*********
Onderwerp: Bevestig uw gegevens
Antwoord aan:

Bevestig uw gegevens

Geachte klant,

Verouderde gegevens
Wij willen u laten weten dat de gegevens die bij ons in het
systeem staan niet meer
up to date zijn. Volgens ons beleid bij lCS zijn wij als
financiële instelling verplicht te beschikken over de meest recente
gegevens
van onze klanten.

Ten gevolge hiervan hebben wij besloten uw Mijn lCS omgeving
tijdelijk te
beperken voor gebruik.
Dit houdt in dat u zich wel kunt aanmelden maar u kunt geen
betalingen uitvoeren.

Gegevens updaten
Om ervoor te zorgen dat u weer volledig gebruik kunt maken van
uw Mijn lCS
vragen wij u om uw gegevens te updaten. Doe dit dus optijd.

Gegevens ********** (Link)

Met vriendelijke groet,
lCS

Valse e-mail