088 - 7867372
Let op (3/6): Valse sms douanekosten Sinds 14:42 | 25 mrt 2024
Let op (5/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

De Inhoud Van Uw Pagina Overtreedt Onze Beleidsrichtlijnen

Meta for Business

Onderwerp: De Inhoud Van Uw Pagina Overtreedt Onze Beleidsrichtlijnen
Datum: 2024-03-12 04:39
Afzender: Meta Business Support
Ontvanger: *****@******

Geachte *******

Wij nemen contact met u op om een kritisch probleem aan te pakken
met betrekking tot uw Facebook-pagina ****.Het is ons
ter ore gekomen via verschillende meldingen dat uw pagina in strijd is
met ons beleid tegen impersonatie. Impersonatie vormt een aanzienlijke
bedreiging voor het vertrouwen en de veiligheid van onze
gemeenschap, en schendt de rechten van de personen of entiteiten
die worden geimpersonaliseerd.

Naar aanleiding van deze overtredingen, en in
overeenstemming met onze Community-normen, hebben we
de volgende maatregelen genomen:

Beperking van de zichtbaarheid van de inhoud van uw pagina in
aanbevelingen
Opheffing van alle advertenties en promotionele activiteiten die
verband houden met uw pagina.

Het niet tijdig herstellen van deze overtredingen zal leiden tot de
permanente deactivering van uw pagina.

Onmiddellijke Acties Vereist:

1. Verwijder alle inhoud van uw pagina die in strijd is met ons beleid
tegen impersonatie.
2. Wijzig de naam van uw pagina, profielfoto, en alle andere details
die kunnen misleiden of uw identiteit kunnen verkeerd voorstellen,
zodat er geen mogelijkheid is voor impersonatie.
3. Ga verder met het indienen van een beoordelingsverzoek om uw
naleving van deze wijzigingen te laten beoordelen.

Verzoek Beoordeling (Link)

Wij dringen er bij u op aan deze richtlijnen serieus te nemen en snel
actie te ondernemen om uw pagina in overeenstemming te brengen
met ons beleid. Ons doel is om een veilig en authentiek platform te
behouden voor alle gebruikers.

Dank u voor uw onmiddellijke aandacht voor deze kwestie.
Hoogachtend,
Meta Support Team.

Valse e-mail