088 - 7867372
Let op (3/6): Valse sms douanekosten Sinds 14:42 | 25 mrt 2024
Let op (5/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Actie Vereist: Uw Advertentieaccount en Betalingsbeleidsschending

Meta for Business

Van:Facebook Ads Team
Verzonden: dinsdag 26 maart 2024 12:38
Aan:*****@******
Onderwerp: Actie Vereist: Uw Advertentieaccount en Betalingsbeleidsschending

Geachte , ********

Het spijt ons u te moeten informeren dat onze
routinecontroles onregelmatigheden hebben
aangetoond in de betalingsactiviteiten die
geassocieerd worden met uw advertentie op ons
platform. Vanwege problemen bij het verifiëren
van uw accountgegevens hebben we als
voorzorgsmaatregel uw advertentieaccount
tijdelijk opgeschort totdat we uw identiteit kunnen
bevestigen.

De geïdentificeerde problemen omvatten het
gebruik van ongeautoriseerde
betalingsmethoden, meerdere gevallen van
betalingsfouten en ongebruikelijke activiteiten,
evenals discrepanties in de aan uw account
gekoppelde factuurgegevens.

Wij verzoeken u vriendelijk bezwaar in te dienen
als u van mening bent dat er een misverstand of
fout is opgetreden in ons verificatieproces. Het
niet tijdig adresseren van deze kwestie kan helaas
leiden tot de permanente opschorting van uw
account en de verwijdering van uw advertentie
binnen de volgende 24 uur.

Dien een Bezwaar in (Link)

Uw snelle medewerking in deze kwestie wordt
zeer op prijs gesteld, aangezien we streven naar
het handhaven van een transparante en
betrouwbare omgeving voor al onze gebruikers.
Wees u ervan bewust dat de opschorting van een
advertentieaccount een significante stap is die we
alleen nemen in gevallen van uiterste belang.

Mocht u vragen hebben of verdere verduidelijking
nodig hebben, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen. Wij staan op elk moment klaar
om u te assisteren.

Met vriendelijke groet,
Facebook Ads Team

Valse e-mail