088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Uw nieuwe voorschotbeschikking toeslagen 2024

Mijn Overheid

MijnOverheid

Beste meneer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u uw nieuwe voorschotbeschikking toeslagen 2024. Voor meer
informatie kunt u inloggen op Mijn toeslagen (Link)

Met vriendelijke groet,

*****
Directeur Belastingdienst/Toeslagen

Valse e-mail