Mijn Overheid

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 27 september 2022 om 12:55:46 CEST
Onderwerp: Mijn Overheid
Aan: *********@**********
Cc:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Ga naar MijnOverheid om het
bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding
van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom
op tijd.

Scan de QR met de camera van uw smartphone om
doorverwezen te worden naar uw MijnOverheid.

Afbeelding QR code (=Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw
webbrowser.

Valse e-mail