Bericht van Belastingdienst (document ontvangen)

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 18 april 2021 om 11:37:49 CEST
Aan: ************@*********
Onderwerp: Bericht van Belastingdienst (document ontvangen)

Bericht van Belastingdienst

MijnOverheid

Geachte meneer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingdienst. Ga naar *********(link) en Log
in op MijnOverheid om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Berichtenbox app
I.v.m. een storing in de Berichtenbox app
van MijnOverheid is het momenteel
helaas niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox app van MijnOverheid in te zien. Wij
hopen dit zo spoedig mogelijk verholpen te hebben.

Valse e-mail