088 - 7867372
Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Er staat een bericht voor uw klaar!

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid / DigiD
Verzonden: dinsdag 19 maart 2024 07:35
Aan:**************@***************
Onderwerp: Er staat een bericht voor uw klaar!

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Scan de Qr code met de camera van u mobiele toestel op MijnOverheid om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd..

[QR-code]

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail