088 - 7867372

Je profiel is nog niet in orde

Knab Bank

Van: Knab
Onderwerp:  Je profiel is nog niet in orde
Datum: 12 januari 2024 om 12:52:00 CET
Aan: *******@*********

Geachte heer/mevrouw,

Het afgelopen jaar hebben wij u gevraagd om u online te
identificeren.
Volgens de wet moeten wij dit ieder jaar doen. Wij vragen u
daarom opnieuw om u online te identificeren voor het jaar
2024. Dit gebeurt allemaal onder toezicht van de AFM en
DNB (de Autoriteit Financiele Marketen en De
Nederlandsche Bank). Dit kan op de volgende manier;

1. Log in op onze omgeving via de website (Link).
2. Vul het online formulier in.
3. Vraag referentienummer aan.
4. Identificatie afgerond.

QR CODE (=Link)

Ga naar je Knab omgeving (Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd.
Met vriendelijke groet,

*****
Diricteur Dagelijkse Geldzaken

Valse e-mail