088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Support Bunq – Belangrijke informatie

Bunq bank

Van: Bunq Support
Datum: 23 januari 2024 om 03:58:09 CET
Aan: ******@******
Onderwerp: Support Bunq – Belangrijke informatie

23-01-2024

Belangrijke informatie
Hey bunq-er,
Er ontbreken enkele belangrijke updates van
uw kant die nodig zijn om te voldoen aan onze
veiligheidsvoorwaarden, dit is nodig om ongebruikelijke activiteiten
te herkennen en de veiligheid van uw account te kunnen
waarborgen. Tot op heden is deze update nog niet geverifieerd.
Daarom brengen wij u tijdig op de hoogte van de te nemen
vervolgstappen.

Het is van essentieel belang om uw account
opnieuw te verifieren met deze update.

U heeft nog 48 uur de tijd om de nieuwe
tweestapsverificatie te activerem.

Na deze periode wordt uw toegang opgeschort tot u de
beveligings activatie heeft gestart. Op deze manier proberen wij
hiermee ongeoorloofde toegang te beperken.

Klik om te starten (Link)

bunq
bank of The Free

Valse e-mail