088 - 7867372
Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Bunq Helpdesk – Actie vereist

Bunq bank

Geachte zakelijke klant,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan uw uw e-
mailadres niet volledig zijn ingediend.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen, Wij vragen u enkel alleen naar
de actualiteit van uw persoonlijke gegevens.

Uw gegevens bijwerken

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw gegevens bij te werken voor 5 maart 2024.

Hoogachtend,

******
Chief Executive Officer

Valse e-mail