088 - 7867372
Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Aandacht vereist!

Bunq bank

Van: Bunq
Aan: *****@*****
Datum: 12-03-2024 12:11 CET
Onderwerp: Aandacht vereist!

Herinnering!

Voor het jaar 2024 vragen wij u vriendelijk om uw
persoonsgegevens bij te werken.
Jaarlijks vragen wij onze klanten om de actualiteit van hun
persoonsgegevens te bevestigen. Het is voor ons van
essentieel belang om de meest recente
persoonsgegevens in ons systeem bij te houden.

Het gebruik van de diensten die Bunq aanbiedt is niet
mogelijk zonder de vereiste identificatie. Daarom verzoeken
wij u dringend om uw gegevens bij te werken.

Wij vragen u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen (Link)

Valse e-mail