088 - 7867372

Er staat een bericht voor u klaar

Kamer van Koophandel

Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar
Datum: 09/10/2023 05:20
Afzender: KVK Nederland
Ontvanger: *******@*******
Antwoord-aan: KVK Nederland

Geachte heer en/of mevrouw,

Als geregistreerde ondernemer bij de Kamer van Koophandel willen wij u op de hoogte stellen
van een belangrijke wettelijke verplichting die van toepassing is op alle geregistreerde
bedrijven.

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving is het verplicht voor alle bedrijven
om hun contactgegevens up-to-date te houden bij de Kamer van Koophandel. Dit omvat uw
bedrijfsnaam, adres, contactpersoon, en andere relevante informatie. Het niet nakomen van
deze verplichting kan ernstige gevolgen hebben voor uw bedrijf, inclusief financiele
implicaties en mogelijke juridische consequenties.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw contactgegevens bij de Kamer van Koophandel te
controleren en te bevestigen dat deze correct zijn. U heeft tot 12 oktober 2023 om deze
verificatie uit te voeren. Als uw gegevens niet correct zijn of als er wijzigingen nodig zijn, kunt
u deze hier via ons online portaal bekijken en aanpassen (Link).

Het is belangrijk op te merken dat indien u niet binnen de gestelde termijn reageert en uw
contactgegevens niet worden geverifieerd, wij wettelijk verplicht zijn om uw bedrijf uit te
schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit zal resulteren in het verlies van uw KvK-nummer
en BTW-nummer, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsactiviteiten, financien
en belastingverplichtingen.

Wij willen u graag helpen om aan deze wettelijke verplichting te voldoen en eventuele
mogelijke problemen te voorkomen. Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het
bijwerken van uw gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze
medewerkers staan klaar om u te assisteren.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip in deze kwestie. Uw naleving van
deze verplichting draagt bij aan de transparantie en efficientie van het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel.

Met vriendelijke groet,

******
Inschrijvingen & Wijzigingen
Kamer van Koophandel

Valse e-mail