088 - 7867372
Let op (6/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Actie nodig : Update uw e-Herkenning bedrijfsinformatie nu

e-Herkenning

Van: E-Herkenning
Datum: 24-06-2024 00:56 (GMT+01:00)
Aan: *****@*****
Onderwerp: Actie nodig : Update uw e-Herkenning bedrijfsinformatie nu

e- Herkenning

Geachte zakelijke onderneming,

Wij willen u erop wijzen dat de upgrade van e-Herkenning van niveau 3
naar niveau 4 binnenkort van kracht wordt. Om ononderbroken
toegang te behouden, moet u uw bedrijfsinformatie bijwerken.

Actiepunten:
1. Deadline: 01/07/2024
2. Stappen: Klik op de onderstaande link en volg de instructies om uw
bedrijfsgegevens bij te werken.

Klik hier om uw bedrijfsinformatie bij te werken (Link)

Indien u deze update niet tijdig uitvoert, zijn wij helaas genoodzaakt
uw e-Herkenning op te zeggen. Dit kan invloed hebben op uw toegang
tot essentiële overheidsdiensten en andere zakelijke toepassingen.

Wij adviseren u om deze wijziging zo snel mogelijk te voltooien. Heeft u
vragen of heeft u ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons
op.

Hoogachtend,

********
Bestuursvoorzitter

Valse e-mail