Belangrijk bericht ontvangen

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: woensdag 23 juni 2021 10:43
Aan: ************@***********
Onderwerp: Belangrijk bericht ontvangen

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox betreft uw
rioolontheffing. Ga naar MijnOverheid om het bericht te
bekijken. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail