088 - 7867372
Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Acquisitiefraude

Bij acquisitiefraude benaderen advertentiebureaus ondernemers voor het plaatsen van advertenties. Het kan gaan om vermeldingen op websites of om advertenties in bladen of magazines. U krijgt een telefoontje of een nep-factuur.

De fraudeurs gaan zo te werk dat u ongemerkt en tegen uw wil akkoord gaat met een nieuw contract. Een handtekening onder bijvoorbeeld een overzicht van te controleren adresgegevens blijkt een ondertekening van zo’n overeenkomst te zijn. Ook gebeurt het dat slachtoffers er via een opname van een telefoongesprek worden ingeluisd.

De acquisitiefraudeurs bellen bij voorkeur op het drukste moment van de dag. Ze hopen dat u dan eerder toehapt. Vaak is er haast bij, u moet snel beslissen. De verkoopmethode is agressief, zeker als u ‘nee’ probeert te zeggen. De volgende situaties komen vaak voor:

• De acquisitiefraudeurs zeggen dat er al sprake is van een zakelijke relatie. De ondernemer moet ‘slechts’ de bedrijfsgegevens controleren op een fax of e-mail die zij sturen.
• Er wordt gevraagd of er tegen betaling interesse is in verlenging van de ‘gratis’ vermelding op de website van het advertentiebureau. Zo niet, onderteken dan snel de fax.
• De ondernemer kan een gehandicaptenkrant of kleurgids voor zieke kinderen sponsoren voor een eenmalig laag tarief.

Er zijn vele strategieën die advertentiebureaus gebruiken om iemand een overeenkomst aan te smeren. Om ervoor te zorgen dat u niet de dupe wordt van deze advertentiefraude, houdt u de volgende hoofdregels in gedachten:

• Pas altijd op met mondelinge toezeggingen.
• Let op waarvoor u tekent. Controleer altijd de tekst en de kleine letters.
• Onderteken en retourneer nooit ‘zomaar’ een fax, e-mail of poststuk.