088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Onderschepte facturen

Bij deze vorm van factuurfraude draait het om het vervalsen van facturen. Een oplichter onderschept een factuur. Hij wijzigt daarop alleen het rekeningnummer. Degene die de rekening betaalt, maakt zonder het te weten geld over naar de fraudeur in plaats van naar het bedrijf dat de nota heeft verstuurd.

Oplichters onderscheppen facturen niet alleen via de post, maar ook via hacking of een andere vorm van cybercrime. De fraudeurs passen de factuur op verschillende manieren aan:
• De volledige factuur is in een beeldbewerkingsprogramma aangepast.
• Ze gebruiken een correctievloeistof zoals Tipp-Ex om het oorspronkelijke rekeningnummer te verwijderen en de eigen gegevens te noteren.
• Er wordt een sticker met een gewijzigd rekeningnummer op de factuur geplakt.
• Op de factuur staat een stempel met een aangepast nummer.
• Soms staat in een bijgevoegde brief dat het rekeningnummer is aangepast.

Deze vorm van factuurfraude is soms moeilijk te herkennen.