088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Ik verkoop iets maar krijg te veel geld

U biedt iets te koop aan op een handelssite en krijgt meer dan het afgesproken bedrag? Bijvoorbeeld via een cheque? Pas dan op. Uit het extra bedrag moet u zogenaamd kosten betalen voor bijvoorbeeld transport of verzekeringen. Dat geld gaat uiteindelijk naar de fraudeur.

Deze vorm van fraude zien we vooral rond de verkoop van auto’s, caravans en andere dure goederen.

De bank maakt het geld van de cheque onder normaal voorbehoud over naar de rekening van de ontvanger. De bank schiet het geld dus eigenlijk voor totdat het bedrag daadwerkelijk is overgemaakt. Op het moment dat wordt ontdekt dat de cheque vals of ongedekt is, vordert de bank het overgemaakte geld terug. De ontvanger blijft achter met het verlies van het overgemaakte geld voor de ‘kosten’.

Als dit u overkomt, maak dan in ieder geval melding van het voorval bij de handelssite en doe aangifte bij de politie.