088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Ik ben gebeld door de Belastingdienst of een incassobureau

Oplichters doen zich voor als een incassobureau of de Belastingdienst en bellen u over een openstaande factuur of belastingachterstand.

Om beslaglegging te voorkomen, moet de openstaande factuur direct worden betaald. Sommige oplichters vragen meer geld dan het zogenaamd openstaande bedrag. U zou bijvoorbeeld een betalingsachterstand hebben van 300 euro, maar er wordt geadviseerd 3000 euro te betalen. Wat u teveel betaalt wordt later weer teruggestort. In werkelijkheid bent u het geld kwijt.

Advies

Gaat het om een incassobureau, vraag dan eerst om de openstaande factuur en om een bewijs van de overeenkomst. Verbreek vervolgens de verbinding. Krijgt u niets toegestuurd, dan weet u zeker dat het om een niet bestaand incassobureau gaat. Krijgt u wel iets toegestuurd, controleer dan of het om een bestaand en betrouwbaar incassobureau gaat. Dit kan b.v. in het register van de Kamer van Koophandel.

Gaat het om de Belastingdienst, verbreek dan de verbinding en bel zelf terug. Gebruik daarvoor de telefoonnummers uit uw eigen administratie of die op de website van de Belastingdienst en controleer of er daadwerkelijk een achterstand betaald moet worden.