u heeft recht op een teruggave

Mijn Overheid

Van: Rijksoverheid
Datum: 24-03-2023 03:26 (GMT+01:00)
Aan: *****@*****
Onderwerp: u heeft recht op een teruggave

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een nieuw bericht van Belastingsamenwerking Gemeenten
en Waterschappen. Open uw bericht en lees het op tijd.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht (Link) actie ondernemen.

Met vriendelijke groet,

mijnOverheid

Technisch onderhoud
Het is vanwege een technisch storing niet mogelijk om uw
bericht te bekijken via de berichtenbox app . Bekijk het
bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail