088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Trackingnummer *****-**

FedEx

Van: FEDEX
Verzonden: maandag 22 april 2024 06:57
Aan: *****@******
Onderwerp: Trackingnummer *****-**
Urgentie: Hoog

Fed
Ex

04-22-2024
Je pakketje was gepland voor bezorging vandaag

Beste *****,
Let op, je zending met het genoemde trackingnummer vereist extra
informatie voor de douaneafhandeling.
Zie de bijgevoegde bestand voor meer details.

! Gepland op FedEx

➡️

Trackingnummer
*****-**
Kopie nummer
Leveringsadministrator (Link)

Valse e-mail