Er staat een bericht voor u klaar

Mijn Overheid

Van: MlJNOVERHElD
Datum: 26-10-2021 03:34 (GMT+01:00)
Aan: *******@**********
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar

Geachte Heer/mevrouw,

Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in een aanmerking
komt voor een belastingteruggave. U zult een teruggave ontvangen van : 675,98 EUR voor
het
desbetreffende rekeningnummer : NL******000*******

Verifieer vooraf uw gegevens en bankwezen om uw teruggave te ontvangen.
Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven nadat de verificatie is voltooid.

***********procedure ****ten(Link)

Uw aanvraag zal binnen 1/2 werkdagen worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail