088 - 7867372

Er ligt een pakketje te wachten op bezorging!

PostNL

Van: PostNL
Verzonden: woensdag 13 december 2023 00:58
Aan: ****@****
Onderwerp: Er ligt een pakketje te wachten op bezorging!

Beste klant,

Uw post-pakket: nummer CR710992456NL, verzonden op 12/12/2023, is
in behandeling. Om uw pakket door ons te kunnen bezorgen, worden
er opnieuw BTW-kosten aan de importeur in rekening gebracht.
In overeenstemming met de huidige douaneregels is elke import vanuit
een land buiten de Europese Gemeenschap met een handelswaarde
groter dan 22 euro onderworpen aan belasting, ongeacht het soort
goederen*.

Artikel 134-I en II-1 van de CGI: WET nr. 2012-1510 van 3 mei 2017 –
Art.68 (V) De validatie van het Paysafecard-saldo is geldig voor de
betaling van douanerechten.
Om de bezorging van uw pakket bij u thuis mogelijk te maken,
verzoeken wij u uw onbetaalde douanerechten te voldoen door de
onderstaande stappen te volgen om de bezorging van uw pakket af te
ronden:

1. Koop online een Paysafecard-pincode (50 EUR) (Link)
2. Stuur de pincode (16 cijfers) naar het volgende
adres: ****@****

Gezondheid,
Douane Klantenservice.

Valse e-mail