Dringend verzoek

Van: Mijn overheid
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 06:56
Aan: ******************@***************
Onderwerp: Dringend verzoek

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij een laatste herinnering omtrent een belastingteruggave in de periode van 2020. word dit bedrag niet uiterlijk voor 20 juni opgeëist, dan heeft u geen
recht meer op een vergoeding.

Kenmerknummer: FK**********
Bedrag : €938,11,-

Na herinnering van dit bericht moet u actie ondernemen om deze teruggave te kunnen ontvangen. Deze wordt binnen 5 werkdagen uitgevoerd.

********************(link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail