Actie vereist!

ABN AMRO

Van: ABN AMRO
Datum: 03-08-2021 02:44 (GMT+01:00)
Aan: *************@***************
Onderwerp: Actie vereist!

Wij hebben eerder geprobeerd u via de bankmail erop te attenderen dat
u tot op heden gebruikt maakt van een verouderd betaalproduct.

Al onze klanten krijgen eenmalig de kans om gratis een vervangende
betaalpas
aan te vragen voor vrijdag 05 augustus 2021 immers vervalt u bankpas
overmorgen.

Na deze datum zal bij een verzoek tot vervanging van uw betaalpas €
7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal
automatisch van uw rekening worden afgeschreven van uw
betaalrekening.

Als u voor 05 augustus 2021 een vervangende pas aanvraagt is deze
gratis. Vraag uw betaalproducten aan via: *****************(link) doe dit
op tijd en voorkom blokkade van uw betaalproducten.

Met vriendelijke groet,

Afdeling particulieren en bedrijven
ABN AMRO Nederland

Valse e-mail