088 - 7867372
Let op (3/6): Valse sms douanekosten Sinds 14:42 | 25 mrt 2024
Let op (5/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

A Postmodern Love Story

Master Thesis

Presented to the Faculty of Law, Economics and Governance
Department of Global Criminology
Cohort: 2019-2020
Date: 10-02-2021
First reader & supervisor: Dr. E. Krsmanovic
Second reader: Dr. A.E. Laskai
Hester Smeitink
5913241

Samenvatting

Steeds meer mensen zijn actief op dating- en social media websites. Op deze sites maken gebruikers een profiel aan waarmee ze zich aan anderen presenteren. Op een online profiel hoeft enkel het gewenste te worden opgegeven, en deze informatie is vaak niet te controleren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de werkelijkheid te verdraaien, of om jezelf als iemand anders voor te doen.

Een specifieke groep internetcriminelen heeft zich hierin gespecialiseerd, en gebruikt nep profielen en verzonnen personages voor een misdadig doeleinde: online dating fraude. Dating fraudeurs benaderen andere internetgebruikers met als doel hun hart te veroveren, om ze vervolgens financieel uit te buiten. Ze doen zich voor als de perfecte partner, en investeren veel tijd in het creëren van een emotionele band met hun doelwit. Vervolgens doet er zich een reeks van zogenaamde problematische gebeurtenissen voor, die alleen opgelost kunnen worden als hun doelwit, die inmiddels verliefd is, betaalt.
Dit onderzoek heeft ten eerste bekeken hoe deze vorm van fraude precies functioneert. Daarnaast is onderzocht hoe culturele componenten van de postmoderne tijd deze vorm van misdaad beïnvloeden. Aan de hand van Baudrillard’s hyperrealiteit theorie is onderzocht hoe dating fraudeurs een alternatieve realiteit voor hun doelwit creëren, die hun aanzet tot het ontwikkelen van romantische gevoelens en het overmaken van geld. Daarnaast zijn Bauman’s opvattingen over relaties en commodificatie gebruikt om toe te lichten hoe kapitalisme relaties doordringt en mensen aanzet tot zelf-commodificatie en betaling. Deze studie is gebaseerd op kwalitatief onderzoek uitgevoerd vanuit een cultureel criminologisch perspectief.

 

Download de Thesis van Hester Smeitink